2% parama

Su Jūsų pagalba mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas bei tarptautines išvykas. Paramą galite skirti dviem būdais:
1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internete. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius,(!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
  • (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2016
  • (!) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą ✔
  • (!) E1 Gavėjo tipas – 2paramos gavėjas
  • (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302514213
  • (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00
  •     E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2020 m. pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus
2. Užpildant FR0512 formą ranka (neužmirškite pasirašyti) ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai adresu:
Vilniaus skyriui, Vilniaus AVMI, Ulonu g. 2, LT-08240 Vilnius
Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją.
Užpildytas ranka formas taip pat priimame klube SPARTANIKA adresu: L. Giros g. 15, Vilnius.