2% parama

Su Jūsų pagalba mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas bei tarptautines išvykas. Paramą galite skirti dviem būdais:

1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir
užpildant FR0512 formą internete.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius,(!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

  • (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2018
  • (!) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą ✔
  • (!) E1 Gavėjo tipas – 2paramos gavėjas
  • (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302514213
  • (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00
 •     E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2022 m. pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus

2. Užpildant FR0512 formą ranka (neužmirškite pasirašyti) ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai adresu:

Vilniaus skyriui,
Vilniaus AVMI,
Ulonu g. 2,
LT-08240 Vilnius

Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją.

Užpildytas ranka formas taip pat priimame klube SPARTANIKA adresu: L. Giros g. 15, Vilnius.